Работа в Австрия… Ами Кодекса на труда?

Искате да започнете работа в Австрия? Събрахме най-важната информация от австрийското трудово законодателство, която трябва да знаете.
Публикувано в Австрия   •   Работа в Австрия
февруари 13, 2023
Работа в Австрия… Ами Кодекса на труда?

Искате да започнете работа в Австрия? Събрахме най-важната информация от австрийското трудово законодателство, която трябва да знаете.

Обща информация за Австрия

Валута: евро
Официален език: немски
Честота на възнаграждение: месечно

Заети лица на работа в Австрия декември 2022 - инфографика

Официални празници в Австрия

01.01. – Нова година
06.01. – Богоявление
01.05. – Ден на труда
15.08. – Успение Богородично
26.10. – Национален празник
01.11. – Ден на Вси Светии
08.12. – Непорочното зачатие
24.12. – Бъдни вечер
25.12. – Коледа
26.12. – Денят на Св. Стефан

Празниците Възнесение Господне (40 дни след Великден), Петдесетница (50 дни след Великден) и Празникът на Тялото Христово (60 дни след Великден) се променят всяка година според датата на Великден.

Работно време в Австрия

Служителите в Австрия обикновено работят по 8 часа дневно и 40 часа седмично.

За извършване на извънреден труд винаги трябва да има специална причина, тъй като непрекъснатият извънреден труд не е разрешен в Австрия.

По закон максималната продължителност на работното време е 10 часа на ден, 50 часа на седмица (а при изключителни обстоятелства – до 12 часа на ден и 60 часа на седмица). Това включва и извънредния труд с ограничение от 60 часа извънреден труд за календарна година.

Извънредният труд трябва да бъде компенсиран с 50% надбавка или допълнителна почивка, а извънредният труд, положен през нощта или през уикенда, се заплаща със 100% надбавка.

Служителите, наети на работа в Австрия, са свободни да откажат извънреден труд, без да посочват причина, ако часовете надхвърлят тези ограничения. Служителите не могат да се откажат от разпоредбите за максималната продължителност на работното време.

Брутна и нетна заплата в Австрия

Бруто – трудовото възнаграждение преди осигуровките и данъците; то е числото, записано в австрийския Ви трудов договор.

Нето – трудовото възнаграждение след осигуровките и данъците; парите, които реално получавате.

За да изчислите нетната си заплата, посетете уебсайта на Камарата по труда.

  1. В полето Ich verdiene brutto monatlich  въведете брутната си заплата.
  2. Плъзнете надолу и натиснете червения бутон. Ще видите изчислението на месечната Ви заплата, 13-ата и 14-ата заплата, както и годишната Ви заплата.

Данък върху дохода и осигуровки при започване на работа в Австрия

Служителите в Австрия се облагат с федерален данък върху дохода от 0% до 55% в зависимост от техния доход. Социалноосигурителните вноски възлизат на 18,12%

Работодателят внася 21,23% от заплатата на служителя под формата на социални вноски. Това включва здравни осигуровки, пенсионни осигуровки, осигуровки за безработица, злополука и други.

Минимална работна заплата в Австрия

Технически погледнато, в Австрия няма федерална минимална работна заплата. През януари 2017 г. обаче австрийското правителство поиска от социалните партньори да договорят минимална работна заплата, която да се прилага за всички отрасли в страната.

Поради това в момента в Австрия на практика съществува минимална работна заплата в размер на 1500 евро месечно бруто. В никой от колективните трудови договори не може да съществува по-ниска минимална заплата от тази.

Тази минимална заплата се отнася за работно време от 5 дни / 40 ч., за което се изплащат 14 заплати.

Прочетете статията ни, за да разберете каква средна заплата в Австрия можете да очаквате.

13-та и 14-та заплата (специални плащания)

По закон в Австрия има 14 заплати. 13-тата се изплаща в края на ноември (т.нар. Коледен бонус в Австрия), а 14-тата в края на юни. Данъците върху тези две заплати са много ниски – 6%.

Изпитателен срок при започване на работа в Австрия

Изпитателният срок в Австрия е един месец. Удължаването му е невъзможно.

Предизвестие за напускане на работа в Австрия

Срокът за предизвестие в Австрия варира в зависимост от продължителността на трудовия договор. Той е следният:

  • до 2 години трудов стаж: шест седмици предизвестие
  • от 2 до 5 години трудов стаж: два месеца предизвестие
  • от 5 до 15 години трудов стаж: три месеца предизвестие
  • от 15 до 25 години трудов стаж: четири месеца предизвестие
  • над 25 години трудов стаж: пет месеца предизвестие

Когато трудовото правоотношение се прекратява по взаимно съгласие, не се изисква срок на предизвестие, но е препоръчително прекратяването да се извърши в писмена форма.

При подаване на оставка срокът на предизвестие е един месец. Ако обаче има основателна причина за оставката, основана на нарушение на договора от страна на работодателя, не е необходимо да се спазва срокът на предизвестие.

Напускане на работа в Австрия

Всички работници в Австрия, наети след 1 януари 2003 г., имат право на обезщетение при напускане. Това плащане идва от фонд за обезщетения при напускане, в който работодателите внасят 1,53% от брутната заплата на служителите всеки месец (като се започне от втория месец на работа на служителя).

При прекратяване на трудовото правоотношение служителите имат право на обезщетение, с изключение на случаите на подаване на оставка или прекратяване поради неправомерно поведение.

Споразумение за поверителност

Споразумението за поверителност е документ, с който работникът се задължава да пази тайните на работодателя си за определен период от време.

Споразуменията за поверителност в Австрия трябва да бъдат с разумен обхват и не могат да надхвърлят една година. Работодателите не са длъжни да компенсират служителя за срока на споразумението.

Платен отпуск при работа в Австрия

Служителите, които работят на шестдневна работна седмица, имат право на 30 дни платен годишен отпуск, който се увеличава на 36 дни годишно след 25 години трудов стаж.

Ако сте работили на няколко места за поне 6 месеца на всяко в която и да е страна от Европейската икономическа зона (включително България), трудовият Ви стаж може да бъде зачетен. Дори обаче да сте работили над 5 години в България, стажът Ви ще бъде зачетен като 5 години в Австрия.

Служителите, които работят на петдневна работна седмица, имат право на 25 дни отпуск годишно.

Отпускът се изчислява според датата на назначението във фирмата, а не според предишния Ви стаж. През първите 6 месеца след започване на работа, дните на платен отпуск, който можете да вземете, постепенно се увеличават и чак след това имате право на пълния размер на отпуска си.

Ако не използвате пълния си отпуск в годината, в която е трябвало, имате право да го изразходвате в следващите две години.

Дните за отпуск не включват почивните дни, които Ви се полагат по закон (събота и неделя например). Ако работите 5 дни в седмицата и си вземете пет последователни дни отпуск, ще почивате реално 7 дни.

Можете да изтеглите примерна молба за отпуск на немски език от тук.

Отпуск по болест

Служителите имат право на напълно платен отпуск по болест за период до шест седмици. Тази сума се увеличава с увеличаване на трудовия стаж, като разбивката е следната:

  • Осем седмици след първата пълна година трудов стаж
  • Десет седмици след 15 години трудов стаж
  • 12 седмици след 25 години трудов стаж

Служителите имат право на още четири седмици на половин заплата, която се заплаща от социалното осигуряване.

Ако излезете в болничен поради инцидент на работното място, периодът на напълно платения отпуск е 8 седмици до 15 години трудов стаж и 10 седмици за повече от 15 години трудов стаж.

Отпуск по майчинство

По време на отпуска на майката се забранява да работи.

Той е напълно платен и продължава общо 16 седмици – 8 седмици преди и 8 седмици след раждането. След това майката има право да ползва неплатен отпуск (т.нар. родителски отпуск) до втория рожден ден на детето.

Тя може да избере да получава обезщетение от социалното осигуряване в размер на общо 12 366,20 EUR или 80% от седмичното обезщетение за майчинство.

Отпуск по бащинство

Бащата трябва да уведоми работодателя, че ще вземе отпуск по бащинство три месеца преди очакваната дата на раждане на детето. При преждевременно раждане, това условие не важи.

Най-много седмица след раждането той отново трябва да уведоми работодателя си за началната дата на отпуска. Така наречения „месец на бащата“ (Papamonat) е с продължителност от един месец в рамките на първите осем седмици след раждането.

Съществува и Familienzeitbonus – подобен на платен бащински отпуск, продължаващ от 28 до 31 дни. Той може и да не съвпада с Papamonat.

Родителски отпуск при работа в Австрия

Съществува неплатен родителски отпуск, който може да бъде взет от единия родител най-рано осем седмици след раждането до две години след него.

В Австрия не е позволено двамата родители да ползват родителски отпуск по едно и също време.

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.