КТД за хотели и ресторанти в Австрия: пълно ръководство

Запознайте се с колективните трудови договори в хотелиерския и ресторантьорския бранш в Австрия.
март 6, 2023
КТД за хотели и ресторанти в Австрия: пълно ръководство

Колективният трудов договор (КТД) определя правата и задълженията на работниците и работодателите в хотелиерството и ресторантьорството в Австрия.

Това споразумение обхваща широк кръг от теми – от работното време и извънредния труд до скалата на заплатите и допълнителните придобивки.

За да ви помогнем да се ориентирате в този сложен пейзаж, ние изготвихме изчерпателно ръководство. То включва четири статии, обхващащи всичко, което трябва да знаете.

Съдържание

 • Кратък преглед
  • Какво е колективен трудов договор?
  • Кои са представителите на хотелите и ресторантите в Австрия (компаниите)?
  • Кой сключва договора от името на готвачите, сервитьорите и останалите служители в сектора (работниците)?
 • Важни детайли
  • Работно време
  • Почивки
  • Извънреден труд
  • Работа по време на официални празници
  • Нощен труд
  • Изплащане на заплати и фиш за заплати
  • 13-а и 14-а заплата
  • Бонуси за дълъг стаж
  • Платен отпуск
  • Отпуск при извънредни случаи
 • Допълнителни клаузи
  • Кой поема настаняването и храненето?
  • Кой има предимство при наемането на работа?
  • Какъв е срокът на предизвестието за напускане?
  • Кога работодателят е длъжен да осигури униформите?
  • Каква цена заплаща работникът при счупване на посуда?
  • Кой може да помогне при възникнало несъгласие относно КТД?
 • Заплати
  • На какви групи се делят служителите в сектора на хотелиерството и ресторантьорството в Австрия?
  • Каква е началната месечна заплата за всяка група?
  • Зависи ли заплатата от това къде работи служителят?
Сподели статията

Няма статии на подобна тема.