Извънреден труд в Австрия

Каква е максималното работно време в Австрия? Кое се счита за извънреден труд и как се заплаща? Кога можете да откажете да го извършвате?
февруари 23, 2023
Извънреден труд в Австрия

Законите в Австрия регламентират т.нар. Überstunden ("извънреден труд") - термин, който отговаря на "удължено работно време" в българското законодателство.

Нормиран труд в Австрия

Две от най-важните условия на труд в Австрия, за които трябва да се информирате, са месечната заплата и работното време. 

Нормалното работно време е 8 часа на ден, 40 часа на седмица. Всеки изработен час над тези часове в Австрия се счита за извънреден труд.

Изключения за нормалното работно време в Австрия

Работното време може да бъде и разтегляно по такъв начин, че в някои дни да работите повече от 8 часа, а в други дни – по-малко. Въпреки това е възможно то да бъде точно 40 часа на седмица.

Колективният трудов договор (КТД) може да удължи нормалното дневно работно време до 10 часа. Също така КТД може и да позволява удължаване на работното време в отделни седмици. Условието за това е средното работно време в периода на промените да не надвишава 40 часа. Часовете на седмица не трябва да бъдат повече от 48 или 50 (9 или 10 часа на ден в зависимост от КТД).

Съществува и възможност за 4-дневна работна седмица, при която работното време е 4 дни по 10 часа. Такова разпределение на часовете е забранено в сферата на строителството. В останалите сфери то трябва да бъде уточнено между работническия съвет и работодателя. В предприятия без работнически съвет се изисква писмено съгласие от всеки работник.

извънреден труд в австрия - работници във фабрика

Почивни дни между празници

Ако между официален празник и почивни дни предприятието, в което работите, затваря за почивка, работното Ви време може да бъде удължено в други дни. Тези почивни дни се наричат Fenstertage.

Например ако 26-и октомври (Националният празник на Австрия) е във четвъртък, а предприятието затваря не само за уикенда (28-и и 29-и октомври), но и в петък (27-и октомври), то остават 8 работни часа. Те трябва да бъдат изработени в други дни. Например работното време в 8 работни дни може да бъде увеличено с по 1 час или да се направи друго разпределение. Изискването е в работните дни да не се надвишава ограничението от 10 работни часа на ден и 60 работни часа на седмица.

Кога можете да полагате извънреден труд в Австрия?

За да полагате извънреден труд, трябва да са налице определени условия.

В австрийския Ви трудов договор може да бъде посочено, че ще извършвате извънреден труд. В този случай Вие доброволно се съгласявате да работите извънредно за определен брой часове.

Броят часове извънреден труд трябва да съответстват на тези, записани в закона. Определените лимити за максималния брой часове не трябва да бъдат надвишавани.

Извънреден труд в Австрия

Когато работите по-дълго от нормалното работно време, Вие полагате извънреден труд. Той е позволен за максимум 20 часа на седмица.

Дневното работно време, включително извънредния труд, не може да надвишава 12 часа. Съществуват и изключения, които са записани в закона за работното време (Arbeitszeitgesetz – AZG). Пример за това са някои заключителни дейности.

На седмица не трябва да работите повече от 60 часа, като в тях се включва и извънредният труд. Превишаването на тези ограничения е допустимо в определени случаи или при одобрение от Инспекцията по труда (Das Arbeitsinspektorat).

Средното седмично работно време не може да надвишава 48 часа за период от 17 седмици.

Можете ли да откажете да полагате извънреден труд в Австрия?

Ако имате важна причина (среща с лекар, грижи за близък) и разпореденият извънреден труд може да се свърши в друг ден, Вашият интерес е с по-голяма тежест.

Ако работите повече от 10 часа на ден или 50 часа на седмица, имате право да прекратите извънредния труд за деня или седмицата.

За това Ваше решение не можете да бъдете уволнен/а или да бъдете дискиминиран/а чрез намаляване на заплащането и възможностите за повишение. Ако все пак бъдете уволнен/а заради неполагането на извънреден труд извън тези рамки, можете да подадете жалба в съда до 2 седмици след уволнението.

Как се заплаща полагането на извънреден труд в Австрия?

Извънредният труд в Австрия се заплаща по два начина – чрез бонус към заплатата или чрез допълнителни почивни дни. Споразумението за това под каква форма ще получите обезщетение може да бъде устно или в писмена форма. Забранено е да получавате обезщетение като за нормално работно време, дори и да имате такава уговорка със своя работодател.

Ако получавате паричен бонус, то един час извънреден труд се заплаща с 1,5 пъти надника за 1 час нормирано работно време. Например, ако надникът Ви е 20 евро на час, за един час извънредно работно време ще получите 1,5 х 20 = 30 евро.

В случай че обезщетението за извънреден труд е почивка, за всеки час извънреден труд получавате час и половина почивка.

Ако за известно време сте получавали свободни дни вместо паричен бонус и искате да промените това, първо трябва да обсъдите промяната с работодателя си. Затова ако желаете да смените вида на обезщетението си, трябва да спазвате сроковете в трудовия си договор или КТД. В такъв случай се подава писмено искане за компенсиране на извънредния труд.

Но ако лимитът от 10 часа на ден или 50 часа на седмица е надвишен, сами можете да решите под каква форма да получите обезщетението си. Трябва да уведомите работодателя си за своето решение възможно най-рано.

Търсиш работа извън България?

Разгледай нашите обяви за работа в чужбина!

Полезни линкове

  • www.usp.gv.at – Нормално работно време в Австрия
  • www.usp.gv.at – Максимално работно време в Австрия
Сподели статията

Няма статии на подобна тема.