Трудов договор в Холандия: клаузи и нарушения

Какво се записва в трудовия договор в Холандия?
Публикувано в Работа в Холандия   •   Холандия
ноември 29, 2023
Трудов договор в Холандия: клаузи и нарушения

Ако за пръв път започвате работа в Холандия, е важно предварително да се запознаете с правата си и възможните клаузи в трудовия си договор.

Срочни и постоянни трудови договори в Холандия

Също както в България, в Нидерландия съществуват постоянни и срочни договори. Постоянният договор е за неопределено време, а срочният е за определен период от време.

Ако сте имали 3 последователни срочни договора или 3 последователни договора на повикване в Холандия, тогава сте на постоянна работа. Получавате постоянен договор и ако сте имали няколко срочни договора за период, по-дълъг от 3 години.

След 6 месеца работа по трудов договор имате право на договор с работно време, равно на средния брой часове на седмица, за който сте работили досега. Трябва сам/а да помолите за такъв договор.

Ако договорът Ви бъде удължен или ако Ви бъде предложен нов договор след една година, работодателят е длъжен да Ви предложи договор с фиксиран брой часове. Можете също така да продължите да работите по договор на повикване, но това е по Ваш избор, а не задължение.

Срочните договори обикновено се предоставят от агенции за временна заетост. В този случай договорите на повикване могат да бъдат с продължителност 52 седмици (1 година). След тези 52 седмици можете да сключите още шест договора в рамките на три години.

Какво е записано в нидерландския ми трудов договор?

Също както в други западноевропейски страни, трудовият договор може да бъде и писмен, и устен. За препоръчване е да имате писмено копие.

В трудовия Ви договор е записана следната информация: заплата, надбавки, обезщетения за извънреден труд (овъртайм), работно време, срок на изпитване (proeftijd), срок на предизвестие и пенсията, която Ви се полага.

Не е задължително на трудовия договор да има подпис от Вас или работодателя Ви. Въпреки това имате право на писмен договор, за да можете да направите справка, ако е необходимо.

Винаги имате право да разгледате договора си и да правите промени по него със съгласието на Вашия работодател. Също така можете да помолите за копия или отчети.

Трудов договор в Холандия - декоративно изображение 1

Колективни трудови договори (КТД) в Холандия

В Нидерландия съществуват колективни трудови договори (КТД). В тях условията на работа за служителите в определена индустрия се договарят между работническите профсъюзи и организациите на работодателите.

Пример:

Как стоят нещата в сферата на хотелиерството?

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) е организацията, която обединява собствениците на хотели и ресторанти в Холандия. От своя страна работниците са представлявани от 2 профсъюза – CNV Vakmensen и FNV Horeca.

Тези организации заедно договарят справедливи условия на работа и за работодателите, и за служителите, които се записват в колективен трудов договор.

В КТД, които в Холандия се наричат CAO, се описват заплатите за различните длъжности в сферата, работното време, размера на обезщетенията за извънреден и нощен труд и други специфични за индустрията условия.

Работодателят Ви е длъжен да се съобразява с КТД за Вашата сфера на работа. Ако например Вашата длъжност е свързана с повече отговорности и поради това според КТД Ви се полага определена брутна заплата, работодателят Ви не може да Ви плаща по-малко от това възнаграждение.

КТД за работещите към агенции за временна заетост

Много българи, които за пръв път заминават за Холандия, за да работят, се възползват от услугите на агенции за временна заетост.

Ето защо в Нидерландия съществува КТД за служителите, работещи към агенция за временна заетост. Ако сте временен служител, ще получите потвърждение за назначаване (“uitzendbevestiging”) за фирмата, в която ще работите. В този документ се посочва кои раздели на КТД или правилника на предприятието се прилагат за Вас.

Това означава, че за служителите на временна заетост се прилагат два колективни трудови договора – специалния КТД за временни служители и КТД на съответната индустрия. И работодателят, и агенцията трябва да се съобразяват с двата колективни договора.

Трудов договор в Холандия - декоративно изображение 2

Клауза за посредничество в трудовите договори в Холандия

Клаузата за посредничество (“uitzendbeding”) присъства в срочните трудови договори, сключвани с агенции за временна заетост. Тя гарантира, че договорът между служителя и агенцията се прекратява, когато изтече срокът на договора.

Такива срочни договори продължават най-много 1 година (52 седмици).

Ако работите като временен служител по договор с такава клауза, трудовото правоотношение може да бъде прекратено, ако компанията, за която работите, реши, че задачите за тази позиция са приключили. Тогава ще получите заплащане само за часовете, в които действително сте работили.

След изтичането на срочния договор с uitzendbeding, трябва да получите временен договор за определен брой часове, които винаги трябва да бъдат заплатени, дори ако не можете да работите.

Какво да направя, ако работодателят ми нарушава трудовия договор?

Преди да започнете работа, трябва да сте наясно какви са условията на труд (заплата, годишен отпуск, болничен и т.н.) според закона.

Винаги пазете писмено копие на трудовия си договор. Ако имате съмнения, че работодателят Ви го нарушава, първо направете справка в договора. Ако след като направите това, сте сигурни, че има злоупотреба, можете да се свържете с профсъюза за Вашата сфера на работа.

Трудов договор в Холандия - декоративно изображение 1

Извънреден труд (овъртайм) в Нидерландия

Правилата за това колко часа на ден Ви е позволено да работите са определени в холандското законодателство. При спешни случаи (например ако има много работа за вършене) Вашият работодател може да поиска от Вас да работите извънредно.

Часовете извънреден труд се заплащат, но са в определени здравословни граници. Ако сте над 18-годишна възраст, имате право на:

  1. Поне по 11 часа непрекъсната почивка на денонощие; ако поради характера на работата Ви се налага почивката да бъде съкратена, тя трябва да бъде минимум 8 часа веднъж за последователен период от 7 денонощия;
  2. Седмична почивка (уикенд) от 36 часа за всеки последователен период от 7 денонощия или на 72 часа за всеки период от 14 денонощия, като тези 72 часа се разделят на почивки от поне 32 часа;
  3. Смяна от максимум 12 часа, работна седмица от максимум 60 часа и работна седмица от средно 48 часа в период от 16 последователни седмици;
  4. Средна продължителност на работната седмица от 55 часа за период от 4 последователни седмици (ако КТД за Вашата сфера на работа не определя друго разпределение на работните седмици).

Записвайте си по колко часа сте работили. Така ще можете да проверите дали извънредният труд, който полагате, е в границите на закона и дали всички часове Ви се заплащат.

Според холандското законодателство работодателят ви може да сключва отделни споразумения с Вас относно броя на работните часове. Тези споразумения трябва да бъдат включени в трудовия Ви договор.

Ако смятате, че работодателят Ви изисква от Вас да работите повече от записаните в закона часове или не спазва определените междудневни и седмични почивки, се опитайте първо да обсъдите проблема с него преди да потърсите помощ от холандските органи.

Минимална заплата

Като служител в Нидерландия по закон имате право на минималния надник и минимално обезщетение за отпуск.

За разлика от България, минималната заплата не се определя за месец, а за час, и се различава според възрастта Ви и продължителността на работната Ви седмица.

Работодателят Ви може да Ви плаща повече, но никога по-малко. Той може да удържи максимум 25% от минималната Ви заплата за жилище. Това е възможно само с Вашето изрично съгласие и ако работодателят Ви разполага със сертификат за качество за жилището.

Също така може да удържи част от заплатата Ви за здравно осигуряване. В такъв случай незабавно ще получите номер на застрахователната полица и застрахователна карта. Други удръжки, като например глоби и други парични суми, не са разрешени.

Ако работите и сте на възраст над 21 години (включително и след пенсионна възраст), имате право на пълния размер на минималната заплата. В случай че сте на възраст между 15 и 21 години, имате право на минимална младежка заплата.

Ако за Вашата сфера на работа съществува колективен трудов договор (КТД), тогава винаги получавате заплатата, която е договорена в този КТД. В противен случай винаги получавате поне минималната заплата за Вашата възраст.

Ако получавате по-ниска заплата от записаната в договора Ви, в Нидерландия има организации, които могат да Ви помогнат.

Ако работите за агенция за временна заетост и получавате по-ниска заплата от договорената в колективния трудов договор (КТД), трябва да съобщите за това на SNCU. Тази организация проверява дали работодателят Ви е изряден.

В допълнение можете да се обърнете към профсъюзите при възникнали въпроси относно работата Ви и изплащането на заплатите. Ако получавате по-малко от минималната работна заплата, можете да съобщите за това (анонимно) на родния си език на холандската инспекция по труда (Nederlandse Arbeidsinspectie).

Минимален надник на час в Холандия според възрастта за 2023 г.
Минимален надник на час в Холандия според възрастта за 2023 г.

Фиш за заплата

Работодателят Ви е длъжен да Ви връчва фиш за заплата, в който е посочено колко печелите. Във фиша за заплата са посочени брутната и нетната Ви заплата, удържаните от работодателя данъци и осигуровки, отработените часове, периодът, за който получавате възнаграждение, надбавките за извънреден труд и удръжките за жилищно и здравно осигуряване.

В зависимост от работодателя можете да получите фиша по пощата или в дигитален формат. И в двата случая е препоръчително да го съхранявате, за да можете да направите проверка, ако това е необходимо.

Дали ще получавате една и съща заплата всеки месец зависи от уговорките Ви с работодателя. По принцип сумата, която получавате на месец, зависи от отработените часове. Ще получите възнаграждение за извънреден труд, ако работодателят Ви поиска да работите допълнително и сте се договорили този извънреден труд да бъде действително заплатен.

Всяка компания има свой собствен фиш за заплата. Точното съдържание на фиша за заплата може да варира при различните работодатели. Затова, ако имате повече от един работодател, ще получите няколко фиша за заплати.

Обикновено фишът за заплата се връчва всеки месец при изплащането на заплатите, но е възможно да получавате фишове и по-често.

Освен месечните, в началото на всяка нова година ще получавате и годишно извлечение (Jaaropgave). Годишното извлечение показва общите Ви доходи за предходната година. Пазете го, защото то може да Ви послужи за възстановяване на данъци, когато се завърнете в България.

Работодателят Ви трябва да има банкова сметка, за да може да изплаща заплатата Ви. Ако сметката, на която работодателят превежда заплатата Ви, не е холандска, паричният превод може да се забави.

Минималната работна заплата за Вашата възраст винаги трябва да се изплаща по банкова сметка на Ваше име. Това доказва, че действително сте получили минималната заплата. Само тази част от заплатата Ви, която е над минимума може да Ви бъде изплатена в брой. 

Работа с агенция за временна заетост

Ако работите в Холандия чрез агенция за временна заетост, тя задължително трябва да е регистрирана в Холандската търговска камара (KvK). Освен това е добре, ако е сертифицирана по NEN-4400-2 и ако е член на браншова организация.

Ако започнете работа чрез агенция за временна заетост, е възможно през първите 12 или 18 месеца (според това през коя година сте започнали работа) да получавате заплащане само за отработените часове.

Освен това не решавате самостоятелно по колко часа седмично можете да работите, което означава, че можете да изпаднете в ситуация, в която плащате наем и осигуровки без да сте работили и получили заплата. Това е в сила, ако имате договор за временна заетост с клауза за посредничество, в която има “изключване на задължението за продължаване на изплащането на възнагражденията”. Тази информация трябва да присъства в трудовия Ви договор.

Когато започнете работа в Нидерландия, работодателят или агенцията за временна заетост ще поискат от Вас да представите валиден документ за самоличност. Работодателят е длъжен да провери неговата автентичност и валидност, след което да му направи копие и да Ви го върне.

В случай че работодателят Ви отнеме документа за самоличност, можете да съобщите за това на полицията или на Нидерландската служба по труда.

Източници

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.