Обезщетения за безработица след работа в чужбина

Разберете как да получавате обезщетения за безработица, ако сте работили в чужбина (т.нар. право на борса).
Публикувано в Работа в Австрия
февруари 14, 2023
Обезщетения за безработица след работа в чужбина

Разберете как да получавате обезщетения за безработица, ако сте работили в чужбина (т.нар. право на борса).

Как да получавате обезщетения за безработица в България, ако сте работили в чужбина?

Можете да получавате обезщетения, ако през последната година и половина сте работили и сте били осигурени поне 12 месеца общо. Не трябва да сте придобили право на пенсия.

Дневното Ви обезщетение е 60% от средния дневен доход от последните 2 години, освен ако не сте напуснали по своя инициатива, не сте били уволнен/а дисциплинарно и не сте получавали обезщетения за безработица в последните 3 години. В тези случаи ще получавате минималния размер на обезщетението в продължение на 4 месеца.

В срок от 7 дни след прекратяване на договора трябва да се регистрирате в Агенция по заетостта.

 • Какви документи се подават в НОИ?

 1. Заявление за отпускане на обезщетение;
 2. Декларация за банковата сметка;
 3. Данни за личната банкова сметка;
 4. Копие от регистрацията в Агенция по заетостта;
 5. Документ за прекратяване на трудовите отношения;
 6. Формуляр U1 (може и да не Ви се наложи да попълвате този формуляр, защото служителите на НОИ изискват информация и от държавата, в която сте работили).
 • Периодът, през който ще получавате обезщетения, зависи от общия Ви стаж след 2001 г.
 1. до 3 години стаж: 4 месеца обезщетения
 2. от 3 до 7 години стаж: 6 месеца обезщетения
 3. от 7 до 11 години стаж: 8 месеца обезщетения
 4. от 11 до 15 години стаж: 10 месеца обезщетения
 5. над 15 години стаж: 12 месеца обезщетения

Как да получавате обезщетения за безработица в чужбина?

Можете да се регистрирате като безработно лице в страната, в която сте работили, ако тя е членка на ЕС. Трябва обаче да се уверите, че имате право на обезщетения за безработица в нея.

Каква е процедурата?

 • Регистрирайте се като безработно лице в агенцията по заетостта в съответната държава. Трябва да бъдете на нейно разположение поне 4 седмици.
 • След тези 4 седмици трябва да съобщите, че се прибирате в България, и да помолите за формуляр U2.
 • В срок от 7 дни след получаване на формуляра се регистрирайте като търсещи работа в българската Агенция по заетостта и предайте U2. Спазвайте процедурите, наложени Ви от Агенцията.

В срок от минимум 3 месеца ще получавате обезщетения за безработица от чужбина, докато сте в България. След това можете да се върнете там и отново да се регистрирате като лице, търсещо работа. По този начин можете да удължите срока, за който получавате обезщетения до 6 месеца, но това зависи от законите на другата страна.

Как да получавате обезщетения за безработица в Австрия?

Трябва да сте работили в Австрия поне година в последните 24 месеца или ако сте под 25 години –  половин година през последните 12 месеца, за да имате право на обезщетения за безработица там.

Базовото обезщетение в Австрия е 55% от дневното Ви нетно възнаграждение.

Ако сте работили в друга страна от Европейската икономическа зона (включително България) преди да работите в Австрия, стажът Ви там би трябвало да се зачете.

Ако не откриете работа в България до 3 месеца от прибирането си, трябва да се върнете в Австрия и да съобщите за това, като в зависимост от Вашия случай можете да кандидатствате за удължаване на срока за получаване на обезщетения.

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.