Нощен труд в Австрия

Кое се счита за нощен труд в Австрия?
март 1, 2023
Нощен труд в Австрия

Кое се счита за нощен труд в Австрия? Каква е разликата между нощен и тежък нощен труд?

Какво се счита за нощен труд в Австрия?

Нощният труд в Австрия и Германия се нарича Nachtarbeit.

Според повечето колективни трудови договори (КТД) нощен е трудът, извършван между 10 ч. вечерта и 5 ч. сутринта.

За нощни работници (Nachtarbeitnehmer) се считат тези служители, които полагат труд най-малко 48 нощи през календарната година или най-малко три часа през нощта (между 10 вечерта и 5 сутринта).

Готовност за работа

В някои случаи работното време на нощните работници може да бъде удължено с периоди на готовност за работа. Готовност за работа означава, че служителят е на работното си място и очаква задания, но не извършва работа.

Нощни работници, чието нормално работно време се удължава редовно от периоди на готовност за работа и средното им дневно работно време за 26 седмици е било над 8 часа, имат право на допълнителна почивка. Тя се равнява на 2/3 от часовете над нормалното им работно време.

Пример:

Владо винаги поема по 5 нощни смени на седмица, като всяка смяна е по 9 часа. Работното му време редовно включва периоди на готовност за работа. За 26 последователни седмици неговото средно дневно работно време е 9 часа (1 час над нормалното работно време). Следователно, часовете над нормалното му работно време са общо:

26 седмици х 5 дни х 1 час = 130 часа

Той има право на почивка, равна на 2/3 от тези 130 часа, т.е. около 86 часа.

Ако тази почивка не бъде осигурена по време на този период, тя трябва да бъде предоставена на работника до 4 седмици след периода.

Всяка единична почивка трябва да е поне 12 часа.

Интереси на работниците, полагащи нощен труд в Австрия

Промяната на нощна смяна в дневна може да бъде осъществена, ако продължителният нощен труд сериозно вреди на работника или ако той трябва да полага задължителни грижи за деца до 12-годишна възраст. В случаи, различни от тези, се разглежда дали наистина интересите на работника са по-сериозни от тези на компанията.

Преди встъпване в длъжност и на всеки две години след това нощните работници имат право на безплатен медицински преглед. Изключение се прави за служители, полагали нощен труд в продължение на повече от 10 години или работници над 50-годишна възраст – те имат право на безплатен преглед всяка година.

Правото на безплатен преглед се предоставя на работниците, чието работно време редовно включва поне три часа между 10 часа вечерта и 6 часа сутринта или които имат поне 30 нощни смени в календарната година.

нощен труд в австрия - Nachtarbeit

Какво се счита за тежък нощен труд в Австрия?

Тежкият нощен труд в Австрия се нарича Nachtschwerarbeit.

За нощна смяна в този случай се счита работно време от минимум 6 часа в периода между 10 ч. вечерта и 6 ч. сутринта.

Нощният труд не се счита за тежък, ако работното време на служителя редовно и в допустими граници включва готовност за работа (над 1/3 от общото работно време).
Обикновено тежкият нощен труд се характеризира със следните неблагоприятни условия:

  • горещина
  • студ в хладилни помещения
  • постоянен шум
  • вибрации
  • при определени условия и работа пред екран

До 7 дни след края на календарния месец, работодателят трябва да уведоми застрахователния агент, предоставящ допълнителна медицинска застраховка, за това кои работници са извършвали тежък нощен труд.

Осигуровки на полагащите тежък нощен труд в Австрия

Допълнителната осигуровка за тежък нощен труд се равнява на 3.8% и се заплаща всеки месец от работодателя. Един месец тежък нощен труд се състои от минимум 6 нощни смени на месец. Ако са по-малко, пак е възможно трудът Ви да се счита за тежък, ако:

  • сте полагали тежък нощен труд за поне 12 работни дни през въпросния месец и предходния месец
  • сте полагали тежък нощен труд за поне 18 дни през въпросния месец и двата предходни месеца
  • сте полагали тежък нощен труд за поне 36 дни през въпросния месец и петте предходни месеца

Допълнителна почивка при полагане на тежък нощен труд в Австрия

На работниците се полагат 2 допълнителни дни почивка, ако са извършвали тежък нощен труд за:

  • поне 50 дни в работната година
  • или поне 40 дни във въпросната работна година и общо поне 100 дни, като се добави и предишната календарна година

Допълнителните дни почивка се увеличават на 4, ако работникът е полагал тежък нощен труд повече от 5 години, или 6 за над 15-годишен опит.

Ако служителят е отработил най-малко 50 допълнителни дни тежък нощен труд в допълнение към тежкия нощен труд, който дава право на по-голям размер на отпуск, той има право на един допълнителен ден отпуск.

Според Закона за работното време (Das Arbeitszeitgesetz – AZG) тежък нощен труд полагат служителите, които работят в неблагоприятни условия и често имат смени от поне 3 часа в часовете между 10 ч. вечерта и 5 ч. сутринта за поне 48 дни в календарната година. Изключения могат да се правят според някои колективни трудови договори. Този закон дава право на допълнителна почивка от 10 минути на вечер на работниците, полагащи тежък нощен труд.

Надбавки за нощен труд в Австрия

Дали имате право на бонус за нощен труд, определя колективния договор, свързан с Вашата сфера на работа.

Надбавките за нощен труд и работа по време на официални празници и през уикенда, заедно с надбавките за работа в неблагоприятни условия (Schmutz-, Erschwernis- und Gefahrenzulagen – SEG-Zulage) са освободени от данъци до 360 евро на месец.

За работници с работно време предимно между 7 ч. вечерта и 7 ч. сутринта необлагаемите с данъци надбавки са до 540 евро.

Освен това надбавките за първите десет часа извънреден труд в месеца са необлагаеми до 50% от основната заплата, максимум 86 евро на месец.

Търсиш работа в Австрия? Прочети пълното ни ръководство за условията на труд в страната!

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.