Прекратяване на трудов договор в Холандия

Какъв е срокът за предизвестие в Холандия и важи ли при договори с агенции за временна заетост?
Публикувано в Работа в Холандия   •   Холандия
декември 20, 2023
Прекратяване на трудов договор в Холандия

Какъв е срокът за предизвестие в Холандия и важи ли при договори с агенции за временна заетост?

Пробен период в Нидерландия

Ако трудовият Ви договор в Холандия е със срок на изпитване, Вие можете да напуснете по време на този период без предизвестие и без да давате причина. Вашият работодател също може да Ви освободи от работа без предизвестие и без да Ви дава причина, дори ако сте със заболяване.

Ако работодателят поиска от Вас да му дадете причини за Вашето напускане, сте длъжни да предоставите писмено обяснение. Същото се отнася за него, ако Вие поискате да Ви даде причини за Вашето уволнение. Ако бъдете уволнен/а, причината трябва да е основателна.

При договори за 6 месеца или по-кратки, не се договаря срок на изпитване. Същото се отнася за срочни договори, които са удължени без да са направени промени по тях.

Имайте предвид, че уговорките за срок на изпитване важат само ако са записани в трудовия Ви договор или ако според КТД за Вашата сфера на работа са задължителни.

Срокът за изпитване не може да е по-дълъг от 2 месеца (при срочни договори за над 2 години и постоянни договори) или 1 месец (за срочни договори без крайна дата и срочни договори над 6 месеца, но под 2 години).

напускане на работа в холандия - декоративно изображение 1

Преходно обезщетение (Transitievergoeding)

В определени случаи ако трудовият Ви договор в Холандия бъде прекратен, имате право на т.нар. преходно обезщетение (transitievergoeding).

Това преходно обезщетение може да Ви бъде изплатено, ако:

 • сте освободен/а от работа поради основателна причина;
 • постоянният или срочният Ви трудов договор не бъде удължен;
 • напуснете заради основателна причина (дискриминация или друго сериозно нарушение от страна на работодателя).

Обикновено нямате право на такова обезщетение, ако:

 • сте уволнен/а заради извършени от Вас нередности;
 • ако напускате по своя воля.

Законоустановен срок на предизвестие в Холандия

Ако Вие давате предизвестие за напускане, стандартният срок на предизвестие е 1 месец.

Ако работодателят Ви освобождава с предизвестие, законовите срокове са както следва:

 • 1 месец – за служители с под 5 години стаж в компанията;
 • 2 месеца – за служители със стаж в компанията от 5 до 10 години;
 • 3 месеца – за служители със стаж в компанията от 10 до 14 години;
 • 4 месеца – за служители с 15 и повече години стаж в компанията.

Ако КТД за Вашата индустрия го позволява, периодът на предизвестие може да бъде и по-къс.

Двете страни могат да се споразумеят по изключение срокът на предизвестие за работника да бъде по-дълъг от месец, но не повече от шест месеца. В такъв случай срокът на предизвестие за работодателя трябва да бъде два пъти по-дълъг от срока на предизвестие на служителя.

Въпреки че устното предизвестие е позволено, по-голяма тежест има предизвестието в писмен вид.

Официалното предизвестие трябва да бъде отправено след като държавната служба по заетостта, комисията по колективни трудови договори или съда издаде разрешение за освобождаване.

Понеже на службите им отнема време да издадат разрешение, е позволено от срока на предизвестие да се извади времето за издаване на разрешение.

Страната, на която се връчва предизвестието, има право да знае причините за прекратяване на трудовото правоотношение. Ако някоя от страните не спази срока на предизвестие, дължи компенсация на другата за нанесени щети. Ето защо е важно ако подавате предизвестие, да спазите срока му.

Напускане по взаимно съгласие

В Нидерландия напускането по взаимно съгласие следва определена процедура.

Условията за напускането трябва да бъдат записани в Споразумение за прекратяване (vaststellingsovereenkomst). Работодателят не е длъжен да Ви изплати преходно обезщетение, но е възможно да договорите определени парични компенсации.

Сроковете за предизвестие по законите на Холандия трябва да бъдат спазени.

Прекратяване на договор от работодател

Този начин на прекратяване на трудов договор се нарича още „освобождаване със съгласие“ (Opzegging met instemming).

Това означава, че работодателят Ви желае да прекрати договора, а Вие писмено се съгласявате с неговото решение.

Той трябва да вземе предвид сроковете за предизвестие и да Ви изплати преходно обезщетение.

напускане на работа в холандия - декоративно изображение 3

Уволнение в Холандия

Можете да бъдете уволнен/а само по определени причини, като преместване или фалиране на работодателя, ако боледувате често и работодателят не може да Ви предложи подходяща работа, ако не сте способен/на да изпълнявате работата си добре или ако извършвате вредни за компанията действия.

Имайте предвид, че можете да бъдете уволнен/а, ако не сте в състояние да работите поради болест за 2 или повече години.

Ако според работодателя Ви не изпълнявате работата си добре, той не може да Ви уволни незабавно. Преди това трябва да Ви предупреди поне няколко пъти и да Ви даде възможност да подобрите начина си на работа.

Незаконно е да бъдете уволнен/а, по следните причини:

 • докато сте болен/на (освен в гореспоменатите случаи);
 • по време на бременност;
 • ако изпълнявате задължителна военна служба;
 • заради религията, произхода и възрастта Ви или заради вродено заболяване;
 • ако откажете да работите в неделя;
 • ако компанията смени собственика си.

При договори с агенции за временна заетост, съдържащи клауза за временна заетост, трудовото Ви отношение приключва автоматично при изтичане на срока на договора или приключване на работата. Това не означава, че сте уволнен/а и може да се случи дори ако сте болен/на или по време на бременност.

За да бъдете уволнен/а, работодателят Ви трябва да получи разрешение от Осигурителния институт (UWV) или подрайонния съд (Kantonrechter).

 • UWV издава разрешения, в случай че служителят не е бил способен да работи дълго време и при фалит или банкрутиране на работодателя.
 • Kantonrechter издава разрешения за освобождаване от служба, ако имате конфликт с работодателя си или работата Ви е незадоволителна за него.
напускане на работа в холандия - декоративно изображение 4

Какви права имате при напускане, ако работите в Холандия с агенция за временна заетост?

Имате право на преходно обезщетение (Transitievergoeding), което зависи от средната Ви заплата и периода на заетост. Преходното обезщетение се изплаща само в определени случаи (виж Преходно обезщетение).

Предизвестие при договор с клауза за посредничество

Ако работите в Холандия чрез агенция за временна заетост, е възможно в договора Ви с нея да съществува клауза за посредничество (uitzendbeding). Договорът автоматично приключва, ако работата, за която сте нает/а, е свършена. В такъв случай можете да бъдете освободен/а от работа незабавно.

Ако обаче от сключването на трудовия договор с агенцията, са изтекли повече от 26 седмици, агенцията трябва да Ви предупреди за освобождаването Ви поне 10 дни преди очаквания край на работата Ви.

Ако Вие напускате работа, можете да подадете предизвестие 1 работен ден преди напускането. За целта обаче трябва да се запознаете добре с текста на трудовия си договор.

Предизвестие при договор без клауза за посредничество

За договори с агенции за временна заетост без клауза за посредничество се спазва законоустановения срок на предизвестие.

Източници и полезни линкове

 • www.business.gov.nl – Срок на изпитване в Нидерландия
 • www.workinnl.nl – Освобождаване от работа при срочен и безсрочен договор
 • www.business.gov.nl – Преходно обезщетение
 • www.business.gov.nl – Процедура за освобождаване от работа
 • www.business.gov.nl – Незабавно освобождаване от работа
 • www.business.gov.nl – Основателни причини за освобождаване от работа
 • www.business.gov.nl – Период на предизвестие
 • www.apps.eurofound.europa.eu – Периоди на предизвестие за служители и работодатели
 • www.workinnl.nl – Обща информация за условията на работа в Холандия
 • www.business.gov.nl – Споразумение за прекратяване
 • www.uwv.nl – Начини за прекратяване на трудов договор от работодателя
 • www.sncu.nl – Срок на предизвестие за служители, наети чрез агенция за временна заетост
 • www.sncu.nl – Прекратяване на трудов договор с агенция
 • www.sncu.nl – Преходно обезщетение за служители, наети чрез агенция за временна заетост
 • www.business.gov.nl – Предизвестие от работодател към служител на срочен договор
 • www.rijksoverheid.nl – Размер на преходното обезщетение в Нидерландия
 • www.business.gov.nl – Уволнение при продължително боледуване на служителя
Сподели статията

Няма статии на подобна тема.