Минимална и средна заплата в Холандия

Каква е минималната заплата в Холандия и какви са средните възнаграждения за най-често заеманите от българи позиции?
Публикувано в Работа в Холандия   •   Холандия
декември 11, 2023
Минимална и средна заплата в Холандия

Каква е минималната заплата в Холандия и как се изчисляват месечните възнаграждения?

Минимална заплата в Холандия от 1-ви юли 2023 г.

В Нидерландия съществува минимален брутен надник, който можете да получавате на час.

Минимален надник на час в Холандия според възрастта за 2023 г.
Минимален брутен надник за час в Холандия (2023 г.)

Работната седмица в Холандия обикновено е 36, 38 или 40-часова. Ето защо брутните надници са изчислени така, че независимо от продължителността на работната си седмица да получавате минималната заплата, която Ви се полага.

Минимална месечна заплата в Холандия според възрастта за 2023 г.
Минимална брутна месечна заплата в Холандия (2023 г.)

Въпреки че имате право поне на минималната месечна заплата за възрастта Ви, колективният трудов договор за сферата Ви на работа може да определя по-висока минимална заплата.

В такъв случай получавате заплатата, определена в колективния договор, а не определената от държавата минимална заплата.

Средна заплата в Холандия

Средният брутен доход на служител в Нидерландия е €34 260 евро на година (или €2855 за служителите с 12 месечни заплати).

За изчисляването на този доход обаче се използват данни не само от най-ниско заплатените служители, но и от тези с високо възнаграждение.

Българите, заминаващи в Холандия да работят, обикновено биват наети в сферите на логистиката, техниката, производството, строителството и хотелиерството.

Най-често заеманите от тях длъжности са:

  • оператор на ЦПУ машина – от € 2200 до € 3900;
  • машинен оператор в производството – от € 1900 до € 3200;
  • строител – от € 2000 до € 4000;
  • електротехник – от € 2500 до € 3800;
  • дърводелец – от € 2200 до € 3500;
  • бояджия – от € 2000 до € 3200;
  • автомонтьор – от € 2000 до € 3500.
Средни заплати в Холандия по сектори
Средни заплати в Холандия по сектори (2023 г.)

Брутна и нетна заплата в Нидерландия

Нетната заплата е сумата, която получавате реално след като работодателят Ви плати от Ваше име данъците и осигуровките Ви.

Здравни осигуровки в Нидерландия

Здравните осигуровки обикновено се поемат от Вас.

Данък върху дохода

Данъкът върху дохода (Loonheffing) е сумата, която Ви се приспада от брутното възнаграждение. В него се включват гореспоменатите осигуровки и всички останали социални задължения (premie volksverzekeringen) плюс данъка върху заплатите (loonbelasting).

Данъкът върху заплатите и осигуровките се пресмятат като обща сума. Тази сума е процент от брутната Ви заплата и зависи пряко от нея, т.е. ако месечното Ви възнаграждение е високо, процентът също ще е голям.

Данък върху дохода в Нидерландия - Loonheffing
Данък върху дохода в Нидерландия (Loonheffing)

Данъчни облекчения в Холандия

Струва ли Ви се, че данък от почти 40 % е прекалено голям?

Преди напълно да се откажете от намерението си да работите в Нидерландия, трябва да знаете и още нещо – съществуват данъчни облекчения, които помагат на работещите да платят данъка върху дохода. Те се добавят към брутната Ви заплата.

Тези облекчения биват два вида – бонус за заети лица (Arbeidskorting) и общо данъчно облекчение (Heffingskorting). Изчисляват се още преди заплатата да Ви бъде изплатена.

Бонус за заети лица (Arbeidskorting)

Много от служителите в Холандия имат право на бонус за заети лица (Arbeidskorting). Той облекчава плащането на данъците върху дохода и зависи от доходите Ви.

Ако не достигате законната пенсионна възраст за Нидерландия, през 2023 г. имате право на следните бонуси за заети лица:

Данъчно облекчение Arbeidskorting за 2023 г.
Данъчно облекчение Arbeidskorting за 2023 г.

Общо данъчно облекчение (Heffingskorting)

В този случай доходът не включва само заплатата Ви, но и печалбите Ви от даването на имоти под наем.

Общо данъчно облекчение (Heffingskorting)

Нека пресметнем една примерна заплата в Холандия!

28-годишната Снежана работи в Холандия на минималната заплата за нейната възраст, която е € 1995.

Годишната ѝ брутна заплата е 12 х € 1995 = € 23 940.

Понеже тя попада в група 1 (на печелещите под € 37 150), данъците и осигуровките, които трябва да заплати, са 36.93% от заплатата ѝ.

  • Данък върху дохода Loonheffing = 36.93% х € 23 940 = € 8 841. 04

Снежана има право на следните облекчения:

  • Arbeidskorting (бонус за заети лица) = 4 605 + 3.085% х (23 940 – 23 201) = € 4 627.79
  • Heffingskorting (общо данъчно облекчение) = 3 070 – 6.095% х (23 940 – 22 660) = € 2 991.98

В крайна сметка за годината Снежана ще получи:

23 940 – 8 841.04 + 4 627.79 + 2 991.98 = € 22 718.77

Това означава, че нетната ѝ месечна заплата е € 22 718.77 : 12 = € 1 893.23

Тази нетна заплата е едва със € 100 по-ниска от брутната ѝ заплата, благодарение на данъчните облекчения в Нидерландия.

В Интернет ще откриете няколко калкулатора, които могат да Ви помогнат да пресметнете нетната си заплата. Пример е www.thetax.nl

Източници и полезни линкове

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.