Минимален стаж за пенсия в Европа

Какъв минимален стаж се изисква, за да имате право на пенсия в Европа?
Публикувано в Австрия   •   ЕС   •   Закони в ЕС   •   Трудово Право
март 30, 2023
Минимален стаж за пенсия в Европа

Какъв минималнен стаж се изисква, за да имате право на пенсия в Европа?

Натрупване на стаж за пенсия в Европа

Ако работите в чужбина, но скоро навършвате 60 години, е време да се информирате относно правата си за получаване на пенсия.

За да получавате пенсия от която и да е страна от ЕС, трябва да сте навършили законната пенсионна възраст според законите в съответната държава.

Пример:

Законната възраст за пенсиониране в държава A e 63 години, а в държава B е 65 години.

Катя е работила и в двете държави, като според законите и на двете страни тя има достатъчно трудов стаж, за да получава пенсия.

Сега Катя е на 64 години и затова има право да получава пенсия само от държава А, но за да получава пенсия от държава B, трябва да навърши 65 години.

Ако започнете да получавате пенсията си от една държава по-рано, отколкото от друга, това може да повлияе на размера на пенсията Ви. Трябва да се консултирате предварително с компетентните органи и на двете страни.

В някои европейски страни съществува изискване, според което трябва да сте натрупали минимален брой години, за да имате право на пенсия.

Минимален стаж за пенсия в Европа - таблица със изискванията за Австрия, Германия, Испания, Кипър и Франция

Също така някои страни не изплащат пенсия, ако сте работили в тях за по-малко от година. Въпреки това отработеният от Вас период се взима предвид при изчисляването на пенсията Ви.

Къде се подава заявление за пенсия?

Заявлението за пенсия се подава в страната, в която живеете в момента, или тази, в която за последно сте работили.

Ако имате стаж и в България, и в чужбина, но сега се завръщате за постоянно в България, можете да подадете заявление в НОИ. В този случай българските власти ще обработят заявлението Ви и ще съберат документите за осигурителните Ви вноски от чужбина.

Ако в момента живеете в страна, в която не сте работили, трябва да подадете заявление в последната страна, в която имате стаж.

Минимален стаж за пенсия в Европа - декоративно изображение

Изчисляване на пенсията според европейските наредби

Всяка европейска държава, в която сте работили, ще изчисли частта от пенсията, която трябва да Ви изплаща. Пенсията се изчислява по следния начин:

 1. Сумира се целият Ви стаж във всички страни от ЕС.
 2. Изчислява се каква пенсия бихте получавали, ако за целия си стаж сте работили в съответната страна.
 3. Полученото число се умножава с пропорцията на годините, в които реално сте работили в страната, спрямо общия Ви стаж. Това е пропорционалното обезщетение.
 4. Ако сте работили определен брой години и имате право да получавате национална пенсия, тя също трябва да се изчисли.
 5. Сравнява се пропорционалното обезщетение и националната Ви пенсия. На Вас ще бъде изплатена по-високата сума.
 6. Другите държави, в които сте работили, извършват същата процедура.
 7. Вие получавате сумата от пенсиите, изчислени от всички държави

Пример:

Веселин е работил в три държави – А, B и C. И трите държави му дават право на национална пенсия, ако има минимум 15 години стаж. В държава А той е работил 20 години, в държава В – 10 години, и в държава С – 10 години. Общият му стаж в трите държави е 40 години.

Държава А: Според разпоредбите на държава А той има право на национална пенсия за 20-те години стаж. В неговия случай тя е 800 евро. Ако целият му 40-годишен стаж беше в държава А, той щеше да има право на пенсия в размер от 1800 евро. Ето защо се изчислява пропорционалното обезщетение – 20-те години стаж в страна А са 50 % от целия му трудов стаж, следователно пропорционалното обезщетение е 50% от 1800 евро, което е 900 евро. Сравнява се националната пенсия и държавното обезщетение и се взима предвид по-високото число. Тоест, от държава А Веселин ще получава пенсия в размер на 900 евро, а не 800.

Държава В: Веселин няма достатъчно дълъг стаж в държава В, за да има право на национална пенсия. Затова се изчислява само пропорционално обезщетение. Ако Веселин беше работил през всичките 40 години в държава В, щеше да има право на пенсия в размер на 1600 евро. Той обаче е работил само 10 години там, което е ¼ от целия му стаж, тоест Веселин има право на ¼ от 1600 евро – 400 евро.

Държава С: Същото се отнася и за държава С, само че пенсията, която би получавал там за 40 години, е 1200 евро. Следователно, той има право на ¼ от 1200 евро – 300 евро.

Общата пенсия на Веселин ще бъде 900 + 400+ 300 евро, т.е. 1600 евро.

Изчисляване на пенсии - декоративно изображение

Как се определя пенсията за България?

Правото на пенсия в България зависи от осигурителния стаж и пенсионната възраст.

Към 2023 г. пенсионната възраст за жените е 62 години, а за мъжете – 64 години и 6 месеца. Необходимият осигурителен стаж за жените е 36 години и 4 месеца, а за мъжете – 39 години и 4 месеца. Ако имате непълен стаж – минимум 15 години, но не сте достигнали до 62 години (за жените) или 64 години и 6 месеца (за мъжете), можете да се пенсионирате на 67-годишна възраст.

Чл. 68, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване се отнася за тези, работили в друга страна от ЕС и държави, с които България има международен договор. Когато само със зачетения според българските закони стаж нямате право на пенсия, но действителният Ви стаж е поне 15 години и до потвърждение на стажа Ви в чужбина навършите 67 години, имате право на пенсия в размер на социалната пенсия за старост (от 2022 г. тя е 247 лева).

Информирайте се относно специфични закони за определяне на пенсиите в страните, в които сте работили.

Източници и полезни линкове

 • www.europa.eu – Държавни пенсии в чужбина
 • www.oesterreich.gv.at – Пенсии за старост в Австрия за хората, родени след 1 януари 1955 г.
 • www.deutsche-rentenversicherung.de – На какви обезщетения имате право след определен стаж в Германия
 • www.europa.eu – Пенсии в Кипър
 • www.europa.eu – Пенсии в Испания
 • www.cleiss.fr – Пенсии във Франция
 • www.nssi.bg – Пенсии за осигурителен стаж и възраст в България
 • www.nssi.bg – Социална пенсия за старост в България

Търсиш работа извън България?

Разгледай нашите обяви за работа в чужбина!

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.