Коректни фирми за работа в чужбина

Как да търсим коректни фирми за работа в чужбина и да се предпазим от измами?
Публикувано в ЕС   •   Закони в ЕС   •   Работа в Австрия
април 27, 2023
Коректни фирми за работа в чужбина

Как да търсим коректни фирми за работа в чужбина?

Списък на Агенцията по заетостта

Ако търсите коректни фирми посредници за работа в чужбина, е важно да се уверите, че те са законни. Един от начините да направите това е да проверите дали имат лиценз.

Посредниците са два вида: фирма посредник и предприятие за временна заетост. И двата вида фирми трябва да се регистрират в Агенцията по заетостта и да получат лиценз, преди да започнат работа.

Можете да проверите дали дадена фирма има лиценз, като потърсите името, номера на лиценза и датата на издаването му в списъците на Агенцията по заетостта.

Бъдете нащрек за следния случай: някои компании използват в интернет различни от юридическите си имена. Това може да се случи например ако собственикът прецени, че юридическото име не е добро за реклама на фирмата.

Преди да направите проверка в Агенцията по заетостта, проверете уебсайта или страницата на фирмата в социалните мрежи, за да откриете юридическото ѝ име. Ако посещавате уебсайта на фирмата, има голяма вероятност да го откриете в страници като “За нас” или “Политика за защита на личните данни“.

Това, че дадена фирма има активна регистрация в Агенцията по заетостта, не означава, че тя е напълно коректна. Лицензът обаче е доказателство, че е реална и законна.

Коректните фирми за работа в чужбина не събират такси

В България съществуват доста фирми за подбор на персонал. Как работят те?

Фирми посредници

Фирмата посредник се свързва с работодатели в чужбина. Когато те имат нужда от служител, съобщават на посредника своите изисквания. Посредникът активно започва да търси кандидати за работа, отговарящи на изискванията. Когато ги открие и получи одобрение от клиента си (чуждестранната компания), получава комисиона от него, а не от работника.

В този случай работникът е с трудов договор към чуждестранната компания, а не към посредника.

Предприятия, осигуряващи временна заетост (лизинг на персонал)

При фирмите за лизинг на персонал трудовия договор на служителя е към посредника. Съответно посредникът е работодател на служителя по документи и отговаря за счетоводството, свързано с наемането му на работа.

Клиентът на посредника (чуждестранната компания) е всъщност реалният работодател на служителя и изплаща заплатата му. Заплатата минава през посредника, който я превежда на работника.

На фирмите за лизинг на персонал също им е забранено да искат комисиона от работника за услугата по откриване на работа. Те получават пари от своите клиенти, ако успеят да им предоставят нужния персонал.

коректни фирми за работа в чужбина - трудови и посреднически договори

Предоставяне на трудов договор преди заминаването

В Наредбата за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа са описани всички изисквания, които отличават коректните фирми за работа в чужбина и България от некоректните.

Едно от тях е на кандидата да бъде предоставен индивидуален трудов договор от работодателя не само на чуждия език, но и на български. В действителност невинаги работодателите изпращат трудовите договори преди кандидатът да замине извън България.

Нещата се усложняват още повече от това, че в някои страни законът позволява устни трудови договори. Все пак е добър знак, ако получите трудов договор преди заминаването.

Наред с трудовия договор, по закон посредникът трябва да Ви даде и информация за работодателя, мястото на работа и превод на законите на чуждата държава по отношение на чужденци, наемани на работа в нея. Чрез поставяне на Вашия подпис, Вие доказвате, че сте прочели информацията.

В действителност според законите на ЕС при започване на работа в друга европейска страна Вие се ползвате с правата на работниците там (тоест към Вас не бива да се проявява дискриминация). 

Посреднически договор

Коректните фирми за работа в чужбина (посредниците) са длъжни да сключват посреднически договори с търсещите работа и с работодателите.

В посредническия договор с кандидатите за работа се записват данните на посредническата фирма и кандидата, както и техните права и задължения.

Както вече споменахме, Вие не дължите такси към посредника и това трябва да бъде упоменато в договора. Срокът и условията за прекратяване също.

Минимална заплата

Коректните фирми за работа в чужбина никога не договарят за Вас заплата, по-ниска от минималната за чуждата държава.

Добре е да се информирате предварително за условията на труд в страната, в която желаете да работите, както и дали има наредби, регулиращи определени отрасли. Типичен пример за това е Австрия, където за всяка сфера съществува колективен трудов договор между работодатели и работници, уреждащ работното време и заплатите.

Коректните фирми за работа в чужбина поемат ли пътните разходи?

Посредникът не е длъжен да поема за своя сметка транспортните разходи на кандидата за работа. 

Търсиш работа извън България?

Разгледай нашите обяви за работа в чужбина!

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.