Измами от агенциите за работа в чужбина

Всяка година Инспекцията по труда получава сигнали за измами на фалшиви фирми посредници. Научете какви са най-честите схеми, които ползват агенциите за намиране на работа в чужбина, и как да разберете дали дадена агенция е законна.
февруари 13, 2023
Измами от агенциите за работа в чужбина

Всяка година Инспекцията по труда получава сигнали за измами на фалшиви фирми посредници. Научете какви са най-честите измами, които ползват агенциите за намиране на работа в чужбина, и как да разберете дали дадена агенция е законна.

Видове фирми

Има два вида фирми – за подбор и за лизинг на персонал.

 • Фирмата за подбор на персонал търси подходящ работник за даден работодател. Тя се регистрира като „посредник“.
 • Фирмата за лизинг (временна заетост) сключва трудов договор със служителя, когото изпраща на работа в друга компания.

Как да откриете коректни фирми за работа в чужбина?

Най-важното и при двата вида фирми е, че българското законодателство им забранява да искат пари от Вас за това, че са Ви открили работа.

Лиценз на посредника

Лицензът показва, че посредникът е легален, и се състои от:

 • име на юридическото лице (фирмата)
 • номер на лиценза
 • дата на издаване на удостоверението

По закон всяка агенциите за подбор на персонал трябва да има удостоверение за регистрация като „посредник“.
Ако видите обява в Интернет от по-малка компания и имате съмнения за измама, потърсете информация за удостоверението за регистрация в нейния уебсайт или страница в социалните мрежи. Ако знаете юридическото име на посредника, можете да проверите лиценза му в уебсайта на Агенцията по заетостта.

Трябва да се прави разлика между юридическо име и бранд!

Пример: Нашата фирма се казва "Инфинитех ЧР" и е с безсрочно удостоверение № 3301/11.03.2022 г., а брандът ни (лесно запомнящото се име, което създадохме за потребителите на нашата услуга) е Xelica.

Измами за работа в чужбина като гевербе (gewerbe)

В Австрия и Германия гевербе (gewerbe) означава „самоосигуряващо се лице“, т.е. човек, който сам изплаща осигуровките и данъците си. Ако фирмата посредник регистрира някого като gewerbe, е възможна следната схема:

 • Работникът подписва формуляр за регистрация като самоосигуряващо се лице без да знае, че това не е трудов договор.
 • Заплатата му минава през фирмата посредник, която прибира известна сума от нея и превежда остатъка в сметката на работника.
 • След известно време работникът е уведомен от властите, че трябва сам да плати осигуровките и данъците си в страната, в която е работил.

Практиката да бъдете вписани като "гевербе" НЕ Е незаконна. Незаконно е обаче фирмата посредник да взима част от заплатата Ви.

Не попълвайте и не подписвайте формуляр за гевербе, докато не се информирате за следното:

 • Кой ще Ви превежда заплатата – работодателят или посредникът?
 • Кой ще плати разходите по осигуровките Ви – Вие или посредникът?
 • По какъв начин ще можете да прекратите Вашето самоосигуряване след като приключите работа в Австрия или Германия?

Формулярът за регистрация като самоосигуряващо се лице се казва Gewerbe-Anmeldung. Вижте как изглежда тук.

Какво трябва да бъде включено в трудовия Ви договор?

Ако ползвате услугите на фирма посредник, трябва да получите трудов договор преди заминаването си. В него трябва да са записани условията на работа (заплащане и работно време). По принцип той трябва да е преведен и на български език. Информацията, която е необходима на посредника и работодателя Ви, е само:

 • Трите Ви имена
 • Адресът Ви по лична карта
 • Датата Ви на раждане

Трудовият договор в Австрия и Германия се нарича Arbeitsvertrag. Задължително е на него да присъства логото, юридическото име и адреса на компанията.

измами с работа в чужбина - пример за легитимен трудов договор в австрия (arbeitsvertrag)

Как трябва да получавате заплатата си?

Осведомете се дали заплатата Ви ще минава през посредническата фирма или ще Ви се дава директно от работодателя.

След като фирмата посредник Ви изпрати в чужбина и изпитателният Ви срок е минал, тя получава комисиона от работодателя Ви и сделката за нея приключва.

Ако Ви се плаща по банкова сметка, проверете кой Ви превежда пари и колко Ви превежда. Сметнете заплатата си в нето и ако забележите нещо нередно, подайте сигнал.

Какви такси могат да изискват посредниците от Вас?

Посредникът не може да Ви изисква такса за откриване на работа, но може да изисква заплащане за преводачески и други услуги.

Фирмите посредници в сферата на човешките ресурси не могат да взимат такси от служителите, а само от работодателите. Ако посредникът Ви иска да му платите за услугата да Ви намери работа, можете да подадете сигнал в Агенцията по заетостта или Главна инспекция по труда. 

Таксата за регистрация на самоосигуряващо се лице е до 40 евро. Ако посредникът изисква от Вас да заплатите подобна такса под претекст, че урежда документи с чуждестранните институции, това е сигурен знак, че Ви регистрира като гевербе.

Всички документи, които фирмата посредник изготвя, се изпращат директно до работодателя, който от своя страна съставя трудов договор. Чрез посредника договорът стига до работника. Никъде в тази верига не присъстват държавните институции.

Какво посредникът за работа в чужбина е задължен да Ви предостави?

Накратко, всякаква информация в неговата компетенция.

 • име и телефонен номер на управителя на фирмата клиент
 • наименование и местоположение на фирмата клиент
 • трудов договор преди заминаването Ви

Измами с трафик на хора

Трафикът на хора с цел сексуална и трудова експлоатация е реален проблем и всеки може да стане негова жертва.

Потърпевшите обикновено са

 • млади момичета от по-бедни градове, в чиито семейства се среща насилие
 • мъже на средна възраст, които искат да спечелят добри пари за кратко време

Ако Ваш не съвсем близък познат Ви предлага работа в чужбина или настаняване при непознати хора, бъдете нащрек!

Повече за най-новата статистика за трафика на хора в България можете да прочетете в тази статия.
Ако станете жертва на трафика на хора, можете да подадете сигнал към фондации като „Дигнита“.

Започнете да учите чужди езици.

Ако възникне проблем, ще можете да се обърнете за помощ към работодателя си или институциите за защита на работниците в съответната държава.

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.