Проверка на здравни осигуровки в Австрия

Как да направите проверка на здравни осигуровки в Австрия, ако имате съмнения за неплатени от работодателя Ви задължения?
Публикувано в Австрия   •   Работа в Австрия
октомври 25, 2015
Проверка на здравни осигуровки в Австрия

Как да направите проверка на внесените на Ваше име здравни осигуровки в Австрия, ако имате съмнения за неплатени от работодателя Ви задължения?

Какво е необходимо, за да направите проверка на здравни осигуровки в Австрия?

За да заявите справка за внесените на Ваше име осигуровки, трябва да влезете в системата на Австрийското социално осигуряване (Sozialversicherung). За тази цел трябва или да имате Handy-Signatur, или да знаете своя социалноосигурителен номер. Той е записан на австрийската Ви здравноосигурителна карта (e-card),  фишовете от заплатата Ви, болнични листове и подобни документи.

Какво е Handy Signatur?

Handy Signatur играе ролята на електронен подпис за достъп до различни интернет услуги.

Има няколко начина да активирате своя Handy Signatur:

  • Чрез посещение в някой от офисите за регистрация на A-Trust. Можете да намерите най-близкия до Вас в уебсайта на A-Trust.
  • Чрез профила Ви във FinanzOnline, с който осъществявате достъп до финансовата администрация.
  • Чрез профила Ви в системата на Австрийските пощи (Österreichische Post AG). За това се изисква посещение до пощенски офис.

Как мога да направя проверка на здравни осигуровки в Австрия, ако нямам Handy Signatur?

Можете да заявите справка в уебсайта на Австрийското социално осигуряване (Sozialversicherung).

Трябва да знаете обаче социалноосигурителния си номер (Sozialversicherungsnummer), който можете да намерите на фиша от заплатата си.

При попълване на формуляра посочете адреса, на който да Ви бъде доставена справката за Вашите здравни осигуровки. Този адрес не може да бъде различен от декларираното от Вас местожителство в Австрия или чужбина или адреса на сегашния Ви работодател.

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.