Как се определят заплатите в хотелите в Австрия?

Как стажът и отговорностите на служителите в австрийските хотели влияят на заплатите им?
март 6, 2023
Как се определят заплатите в хотелите в Австрия?

Как се определят заплатите на служителите в австрийските хотели и ресторанти в зависимост от трудовия им стаж и отговорностите им?

Групиране на работниците според квалификацията им

Колективният трудов договор за хотелиерство и ресторантьорство в Австрия определя не само работното време на служителите, но и възнаграждението за техния труд.

Всеки служител в сферата на туризма в Австрия спада към една от петте квалификационни групи (Lohngruppen). За всяка група се определя различна базова брутна заплата. Тя варира и според провинцията, макар че разликите са малки.

Група 1

Квалифицирани работници с голяма сфера на отговорност – ръководители на отдели

  • изпълняват самостоятелно много трудна работа, свързана с тяхната професия
  • отговарят за закупуването на стоки и изчисляването на разходите в своя отдел
  • носят цялостна техническа отговорност и отговорност за подчинените си служители (назначаване на нов персонал, прекратяване на трудови договори, изготвяне на графици за дежурствата).

Примери: управител на ресторант или ръководител кухня

Група 2

Квалифицирани работници с разширена сфера на отговорност или служители, временно изпълняващи дейности на Група 1 поради подходяща квалификация

  • извършват самостоятелно и отговорно работа, свързана с тяхната професия
  • дават подходящи професионални съвети на клиенти и гости
  • носят професионална отговорност за подчинените си работници

Примери: управител на ресторант или главен готвач, който не попада в Група 1, заместник-главен готвач, главен сервитьор, готвач на станция, управител на бар, главна камериерка

Група 3

Квалифицирани работници в съответната сфера на дейност:

  • изпълняват работата, свързана с професията, отговорно и в съответствие с инструкциите
  • предоставят подходящи професионални съвети на клиентите и гостите

Примери: главен сервитьор или готвач на станция, който не попада в Група 2 поради по-малките си правомощия, специалист ресторантьор с или без касов апарат, сладкар, пекар, техник, дърводелец, градинар, масажист, козметик

Група 4

Работници, преминали обучение по съответната професия, но без опит

Група 5

Неквалифицирани работници

Примери: помощник-сервитьор, помощник-готвач, мияч на съдове, друг помощен персонал

Начални заплати за различните групи от 1 май 2023 г.

групи работници в хотелиерството в австрия - таблица със начални заплати по провинции

Месечната заплата през първата и втората година за служителите от Група 4 са 1860 евро бруто.

Показаните месечни заплати са брутни и растат с нарастването на трудовия стаж. 

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.