Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Въпреки че когато работите в чужбина, сте здравно осигурени, винаги е добре да имате Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).
Публикувано в ЕС   •   Работа в Австрия
февруари 13, 2023
Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК)

Въпреки че когато работите в чужбина, сте здравно осигурени, винаги е добре да имате Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Ползи от Европейската здравноосигурителна карта

 • Ползвате спешна и неотложна медицинска и дентална помощ – т.е. при заболявания, които биха отложили планираното Ви завръщане.
 • Не се налага да попълвате формуляри.
 • Ползвате се с правата на гражданите в съответната страна.

В кои случаи ЕЗОК не може да ми помогне?

 • ако пътувате с цел лечение; разрешението за планирано лечение в друга страна от ЕС се получава след попълване на формуляр S2;
 • при състояния, които не застрашават пряко живота и здравето Ви;
 • ако желаете частна медицинска помощ.

Колко дълго мога да използвам Европейска здравноосигурителна карта без да я подменям?

 • Юноши: до навършване на пълнолетие, но не по-малко от 1 и не повече от 5 години
 • Навършили пълнолетие: 1 година
 • Пенсионери поради трайна нетрудоспособност: до срока на валидност на решението на ТЕЛК
 • Пенсионери поради прослужено време: 10 години
ЕЗОК - Европейска здравноосигурителна карта

Какви безплатни услуги ми осигурява ЕЗОК?

Ако имате валидна ЕЗОК и се наложи да платите за медицинска помощ, запазете всички документи (рецепти, епикриза, касови бонове) и ако състоянието Ви е било спешно, можете след завръщането си в България да кандидатствате за възстановяване на разходите.

Вижте какви права дават различните държави в ЕС на притежателите на ЕЗОК.

Как да си направя Европейска здравноосигурителна карта?

Европейската здравноосигурителна карта се издава само на хора, които нямат прекъснати здравноосигурителни права в своята страна (във Вашият случай това вероятно е България). Здравноосигурителните Ви права биха били прекъснати, ако имате неплатени здравни осигуровки за четири месеца.

Можете да подадете заявление за издаване на ЕЗОК в банка ДСК. Какви са необходимите документи, ако:

 • искате да издадете ЕЗОК за себе си: лична карта и нейно копие със заверка „Вярно с оригинала“ и подпис;
 • не можете да се явите лично: гореспоменатите документи + лична карта на упълномощеното лице (човекът, който е отишъл вместо Вас да Ви издаде карта – роднина, приятел);
 • издавате ЕЗОК за Вашето дете: Вашата лична карта, акта за раждане на детето Ви, документ за самоличност (лична карта или паспорт) и негово копие (със заверка „Вярно с оригинала“ и подпис).
Сподели статията

Няма статии на подобна тема.