Документи за борса от чужбина

Кои са най-необходимите документи за борса от чужбина?
Публикувано в Австрия   •   ЕС   •   Работа в Австрия
октомври 18, 2023
Документи за борса от чужбина

Ето кои са необходимите документи за борса от чужбина, които се подават в НОИ:

Копие от регистрация в Агенция по заетостта

Преди да подадете документите си за борса в НОИ, трябва да се регистрирате като безработно лице в Агенцията по заетостта като попълните заявление-декларация за регистрация.

В НОИ трябва да занесете копие от регистрацията Ви като безработно лице в АЗ.

Заявление за отпускане на обезщетение за безработица

Това е основният документ, който Ви е необходим, за да получите право на борса от чужбина. Можете да изтеглите заявлението от уебсайта на НОИ.

Декларация за банковата сметка

документи за борса от чужбина - декларация за банкова сметка

За да получите обезщетенията си по банков път, НОИ трябва да получи актуална информация за банковата Ви сметка. Можете да изтеглите декларацията от тук.

Данни за лична банкова сметка

Удостоверение, справка или уведомление за сметка можете да получите от клон на Вашата банка или от нейното мобилно/онлайн банкиране. Удостоверението обикновено съдържа Ваши лични данни, IBAN-а на сметката Ви и BIC кода на банката.

Документ за прекратяване на трудовите отношения от чужбина

Този документ има различни имена във всяка държава, но удостоверява, че сте имали период на заетост в чужбина. Той е един от необходимите документи за борса от чужбина и в него е записана датата, на която сте прекратили трудовото отношение.

Можете да го получите от своя работодател или службата за социално осигуряване в съответната страна.

Формуляр U1

Формулярът U1 е служи, за да докажете пред българските служби, че сте работили и сте били осигуряван/а в страна от ЕС.

Можете да го получите от бюрото по труда или от службата за социално осигуряване в страната, в която сте работили последно.

След като го получите, трябва да го предадете в НОИ.

Допълнителна информация

Търсиш работа извън България?

Разгледай нашите обяви за работа в чужбина!

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.