Данък върху дохода в Австрия през 2023 г.

Всеки работник в Австрия, дори и да е чужденец, дължи данък върху своя доход, който се определя не от семейното му положение (както в Германия), а от размера на дохода му.
Публикувано в Работа в Австрия
февруари 14, 2023
Данък върху дохода в Австрия през 2023 г.

Всеки служител в Австрия, дори и да е чужденец, дължи данък върху дохода си.

Данъкът върху дохода в Австрия не се определя от семейното положение на работника (както в Германия), а от неговата заплата.

Въпреки по-добрите условия на труд в Австрия, данъкът върху дохода, спечелен в страната, е един от най-високите в света и достига до 55%.

Той всъщност е по-скоро пределна данъчна ставка. Този сложен икономически термин означава, че данъкът Ви се изчислява поетапно спрямо дохода. Ако сте наети на трудов договор, работодателят Ви заплаща данъка, като го приспада от брутната Ви заплата.

За 2023 г. максималният брутен доход, за който не плащате данъци, е 11 693 евро.

данък върху дохода в Австрия - таблица за 2023 г.

Пример:

Ако печелите 50 000 евро на година, то за 2023 г. ще дължите следните данъци върху своя доход:

 • 11 693 х 0% = 0
 • 7 441 х 20% = 1488.2 (за това, че покривате и категорията на печелещите от 11 693 евро до 19 134 евро)
 • 12 941 х 30% = 3882.3 (за това, че покривате категорията на печелещите от 19 134 евро до 32 075 евро)
 • 17 925 х 41% = 7349.25 (защото сте в категорията на тези, които печелят от 32 075 до 62 080 евро и печелите 17 925 евро над долната граница на тази категория)

Общо данъци на година = 0 + 1488.20 + 3882.30 + 7349.25 = 12 719.75 евро

Ако сте назначен/а на работа в Австрия, в края на годината можете да подадете следните данни за оценката на данъците си:

 • самотен родител или единствен работещ в семейството
 • помощи за две или повече деца
 • бонус за редовно пътуване до работа
 • допълнителна здравноосигурителна вноска за осигурени членове на семейството
 • задължителна здравна осигуровка за допълнителна нископлатена работа
 • разходи за обучение
 • други незаплатени разходи
 • такси за поддръжка на работно оборудване, което използвате в работата си
 • детски надбавки или Familienbonus Plus
 • други помощи

Почти винаги хората, работили в чужбина, имат надплатени данъци, които могат да си върнат сами или чрез агенция.

Полезни линкове
Сподели статията

Няма статии на подобна тема.