Възстановяване на здравни права след завръщане от чужбина

Как да възстановите Вашите здравни права след завръщане от чужбина?
Публикувано в ЕС   •   Закони в ЕС   •   Работа в Австрия   •   Трудово Право
април 3, 2023
Възстановяване на здравни права след завръщане от чужбина

Как да възстановите Вашите здравни права след завръщане от чужбина?

Прекъсване на здравноосигурителни права

Здравното осигуряване представлява система, чрез която придобивате право част от разходите по лечението Ви да се поемат от здравна каса.

За да придобиете това право обаче сте задължени да плащате вноски всеки месец. Разходите по здравното осигуряване на работниците обикновено се разпределят между тях и работодателя им.

В България прекъсване на здравноосигурителни права има в случаите, когато повече от три вноски не са били заплащани за последните 3 години. За да възстановите Вашите здравни права, трябва да заплатите всички липсващи вноски за последните 5 години.

Здравни права при работа в друга държава членка на ЕС

Ако работите в друга страна от ЕС, здравните Ви права в България не се прекъсват. Това е възможно, защото социалноосигурителните институции на държавите в ЕС комуникират помежду си и обменят документи.

Този процес се нарича координация на системите за социална сигурност в ЕС и се подчинява на няколко принципа:

  1. Осигурявате се съгласно законите само на една страна и плащате вноски само в нея.
  2. Нямате право да избирате чии закони се отнасят за Вашия случай.
  3. Имате същите права и задължения като гражданите на страната, в която се осигурявате.
  4. Вашите предишни периоди на осигуряване и трудов стаж имат значение, когато подавате заявление за обезщетение.
  5. Парично обезщетение, което имате право да получавате според законодателството на една страна, може да Ви бъде изплатено и в страната, в която живеете.

Формулярите, които си разменят институциите на европейските държави, се наричат е-формуляри. Те служат за доказване на правото Ви да получавате определени обезщетения. Например Формуляр Е104 служи за сумиране на периоди, през които сте били осигурявани или сте пребивавали в друга страна.

Тези документи се попълват от институциите на държавата, в която сте работили, и от тази, пред която искате да докажете правото си на обезщетение.

Правилата на Европейския съюз са във Ваша полза – ако сте се осигурявали минимум 6 месеца в България преди да заминете, имате право на обезщетения за болест веднага щом започнете да работите в друга страна от ЕС и обратно.

Възстановяване на здравни права след завръщане от страна извън ЕС при престой над 6 месеца

Ако сте били в чужбина за повече от 183 дни (6 месеца) през дадена календарна година, имате право да не плащате Вашите здравни вноски в България.

В случай, че знаете предварително за какъв период от време ще бъдете извън България през календарната година, попълнете Заявление за напускане на страната.

Ако сте прекарали повече от 6 месеца в чужбина и се завръщате в България, трябва да попълните Заявление за завръщане в страната. Освен това е необходимо да представите доказателства за дългия Ви престой в чужбина – копие от паспорт или преведен и легализиран документ, издаден от компетентен орган на чуждата държава.

След завръщането Ви трябва да започнете да се осигурявате в България – или чрез започване на нова работа, или като заплащате здравните си вноски сам/а.

Възстановяването на Вашите здравни права ще бъде осъществено след плащане на шест последователни месечни здравни вноски, т.е. след 6 месеца. Ако искате да възстановите здравните си права веднага, трябва да подадете декларация образец № 9 и да заплатите 12 здравноосигурителни вноски.

Проверка и плащане на здравни осигуровки

Плащането на здравни вноски може да се осъществи по банков път, на ПОС терминали в офисите на НАП, с пощенски запис и в електронния портал на НАП.

Проверката на здравните вноски също може да се направи в портала на НАП чрез услугата „Справка за здравноосигурителен статус“.

Източници и полезни линкове

www.nra.bg – Възстановяване на здравни права

www.nra.bg – Здравно осигуряване на българи в чужбина

www.europa.eu – Социално осигуряване в чужбина

www.europa.eu – Често задавани въпроси за социалното осигуряване в чужбина 

www.europa.eu – Здравно осигуряване в чужбина

Търсиш работа извън България?

Разгледай нашите обяви за работа в чужбина!

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.