Здравно осигуряване в Холандия

Защо трябва да плащате здравна застраховка, ако работите в Нидерландия, и къде можете да потърсите помощ при опасност за здравето Ви?
януари 12, 2024
Здравно осигуряване в Холандия

Защо трябва да плащате здравна застраховка, ако работите в Нидерландия, и къде можете да потърсите помощ при опасност за здравето Ви?

Здравна застраховка в Холандия

Докато в България здравните осигуровки се числят към сумата, която се удържа от брутното месечно възнаграждение, в Нидерландия една част от тях не се приспадат автоматично от заплатата.

Всеки работещ в Нидерландия е длъжен да има основна здравна застраховка (basisverzekering или basispakket) и да я заплаща сам.

Всички застрахователи предлагат една и съща основна застраховка, като правителството на страната определя какво да е включено в нея. Въпреки това всяка застрахователна компания поставя различна цена на основната застраховка. Цени на застраховките можете да сравните на www.zorgwijzer.nl.

Най-често заминаващите на работа в Холандия биват наети от агенции за временна заетост. Тези агенции могат да уредят застраховката, но обикновено служителят я заплаща. Агенцията често приспада стойността на застраховката от седмичното възнаграждение на служителя. Най-евтините основни застраховки започват от около 130 евро на месец (около 33 евро на седмица).

Здравна застраховка в Нидерландия - декоративно изображение

Трябва ли да имам здравна застраховка в Нидерландия, ако имам здравна застраховка в България или ЕЗОК?

Дори и по някаква причина да сте сключили договор за здравна застраховка в България или друга страна, пак сте длъжен/на да имате здравна застраховка от нидерландски застраховател.

Добре е да носите със себе си своята Европейска здравна карта (ЕЗОК). Тя обаче също не заменя нидерландската здравна застраховка.

Накратко: задължително трябва да имате здравна осигуровка от холандска застрахователна компания, ако пристигате в Нидерландия с цел да живеете и работите там за холандски работодател (включително и холандска агенция за временна заетост). За командированите служители и студентите важат други правила.

Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) - декоративно изображение

Видове здравни застраховки в Холандия

Основна и допълнителна здравна застраховка в Нидерландия

Задължителната основна здравна застраховка покрива прегледи при семейния лекар, болнично лечение, лекарства и психично здравеопазване.

Понеже тези услуги невинаги са достатъчни, имате възможност, но не сте задължени, да си направите допълнителна здравна застраховка. Тя може да покрие например разходите за физиотерапия или по-голяма цена на зъболекарските услуги.

Не сте длъжни да изберете допълнителна застраховка от същия застраховател, от който имате основна здравна застраховка.

Когато си правите основна здравна застраховка, имате право да изберете застрахователя си свободно и той няма право да Ви откаже независимо от възрастта и здравното Ви състояние. Ако обаче решите да си направите допълнителна застраховка, застрахователят Ви има право да Ви откаже като клиент или да Ви попита за здравното Ви състояние преди да Ви приеме.

Naturapolis и Restitutiepolis

Освен основната и допълнителната застраховка, в Холандия застраховките се делят на още 2 вида:

 • тип naturapolis – болницата или лечебното заведение изпраща сметка за цената на лечението Ви директно на застрахователя Ви. Това важи за лечебни заведения, които имат договор със застрахователя. Ако посетите заведение, което няма договор със застрахователя Ви, може да не получите обезщетение за част от разходите.
 • тип restitutiepolis – болницата или лечебното заведение дава сметката на Вас, Вие си поемате разходите и след това декларирате разходите пред застрахователя. Обикновено този вид застраховка е по-скъпа от застраховките naturapolis.
Основна и допълнителна здравна застраховка в

Здравна осигуровка, зависеща от дохода

Освен основната застраховка, която сте длъжни сами да плащате, съществува и здравна осигуровка, зависеща от дохода Ви (Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw). Тя напомня много повече осигуровките, които плащаме в България и които се приспадат от брутната заплата.

Тази здравна осигуровка се взима от заплатата Ви и отива към холандската здравноосигурителна каса.

Видове лекари и болнични заведения в Нидерландия

Когато получите своята здравна застраховка, трябва да се запишете при общопрактикуващ лекар (huisarts). Трябва да си отделите време, за да направите това, и да проверите кои лекари приемат нови пациенти.

Ако желаете сами да направите проучване, можете да посетите уебсайтовете Kiesuwhuisarts или Zorgkaartnederland

Възможно е Вашият застраховател да Ви предостави списък с лекари, които приемат нови пациенти, но можете да получите списък и в кметството на Вашия град.

Консултация със специалист може да се осъществи само след среща с Вашия общопрактикуващ лекар. Повечето специалисти работят в болниците, а не в частни клиники. Въпреки добрата здравна система на Холандия, можете да чакате доста време за преглед.

Фирмените лекари/Лекарите по трудова медицина (bedrijfsarts) работят с предприятията. Те преценяват опасността за здравето на работниците и предлагат мерки, с които да се подобрят условията на труд. Ако се разболеете и се съмнявате, че причината е в условията на труд, фирменият лекар може да потвърди това.

Съществуват медицински заведения, които работят извън нормалното работно време – т.нар. huisartsenpost.

В Нидерландия има 3 вида болници:

 • общи болници (general hospitals) – те предоставят общо лечение, но могат да Ви прехвърлят към по-специализирани заведения, ако е необходимо;
 • академични/университетски (academic/university hospitals) – в тях работят различни специалисти и научни работници, затова тези болници често предоставят по-специализирана помощ;
 • учебни (teaching hospitals) – подобни са на университетските болници; в тях се провеждат обучения и стажове на студенти.
видове лекари в Нидерландия - декоративно изображение

Какво да правя, ако се разболея в Холандия?

Първото Ви задължение е да уведомите Вашия работодател или надзорник. В трудовия Ви договор, КТД за Вашата индустрия или правилника на предприятието можете да откриете повече информация по какъв начин можете да направите това.

Служителите, наети на работа чрез агенция, трябва да уведомят фирмата, в която работят, и агенцията за болестта си на първия ден от нея преди 10 часа сутринта (чл. 25 от КТД за служителите, наети чрез агенции за временна заетост).

Не сте длъжен/на да съобщавате на работодателя си точно какъв е проблемът, но трябва да докладвате какво е състоянието на проектите, по които работите, и приблизителната продължителност на боледуването.

Работодателят Ви може да поиска от Вас да посетите гореспоменатия фирмен лекар (bedrijfsarts). Този лекар може да оцени колко дълго ще продължи болестта Ви и дали можете да извършвате определени задачи. На него обаче му е забранено да споделя медицинска информация с работодателя Ви.

Препоръчително е да се обадите на общопрактикуващия лекар, при когото сте регистриран като пациент, за да Ви препоръча лекарства.

Какво да правя, ако се разболея в Нидерландия - декоративно изображение

Какво се случва след като уведомите работодателя си, че сте болен/на?

През първата седмица от болестта Ви работодателят Ви ще уведоми фирмения лекар или Службата по безопасност и здраве при работа (Arbodienst) за боледуването Ви.

В Холандия имате право на обезщетения за болест (loondoorbetaling tijdens ziekte).

От 1-ви юли 2023 г. на фирмите, които си осигуряват служители с помощта на агенции за временна заетост, и самите агенции е забранено да уволняват служителя, докато той е в отпуск по болест.

Служителите, наети чрез агенция, имат право на обезщетение в размер на 90% от дневния си надник или най-малко минималната за възрастта си заплата през първата година от своето боледуване или до края на договора си. Ако договорът е над 1 година, през втората година от боледуването имат право на 80% от надника си, дори и това да означава да получават по-ниско обезщетение от минималната заплата за възрастта им.

Ако договорът Ви с агенцията изтече, а Вие все още не сте се възстановили, можете да продължите да получавате обезщетения (Ziektewet-uitkering), ако имате право на това. За агенцията за временна заетост, към която работите, е препоръчително да се подсигури и за такива случаи. Тя трябва да уведоми UWV (Осигурителния институт на Нидерландия), че сте болен/на не по-късно от последния ден на договора.

Здравно осигуряване в Нидерландия - декоративно изображение

Посещения на специалист и болничен престой

Ако личният Ви лекар (huisarts) Ви е препратил към специалист, е твъре вероятно той да се намира в болница. Затова когато пристигнете в правилното лечебно заведение, се огледайте за табела с надпис Poliklinieken или попитайте къде се намират лекарските кабинети.

При първото си посещение се регистрирайте на рецепцията, като съобщите Вашето име и името на общопрактикуващия Ви лекар, адреса си и името на застрахователя си. Ще Ви бъде връчена пациентска карта (patiëntenpasje), която трябва да носите със себе си при всяко посещение на болницата.

След като се регистрирате, трябва да предоставите на служителя своето направление, за да бъде предадено на специалиста, при когото отивате.

Ако бъдете приет/а в болница, е вероятно да споделяте стая с други пациенти. Храната, спалното бельо, хавлиите и необходимите лекарства се предоставят от лечебното заведение, но Вие трябва да носите със себе си всичко останало – пижама, чорапи, дрехи, чехли, продукти за хигиена.

Посещение на болница в Холандия - декоративно изображение

Спешни случаи

Ако имате нужда от спешна медицинска помощ, се обадете на 112.

Спешното отделение в болницата се нарича Spoedeisende Hulp.

Ако животът Ви не е в опасност, се обадете на най-близкия huisartsenpost (лекарски кабинет, който работи и извън нормалното работно време.) Лекарите на смяна ще Ви кажат дали състоянието Ви позволява да изчакате и да си насрочите среща с личен лекар или е наложително да отидете в спешното отделение на близка болница.

huisartsenpost (център с лекари, работещи извън нормалния график)

Източници и полезни линкове

 • www.government.nl – Основна здравна застраховка
 • www.government.nl – Кога сте длъжни да си направите здравна застраховка в Нидерландия?
 • www.workinnl.nl – Обща информация за здравното осигуряване в Холандия
 • www.business.gov.nl – За какво сте осигурени в Нидерландия?
 • www.belastingdienst.nl – Здравна осигуровка, зависеща от дохода Ви
 • www.wise.com – Здравноосигурителна система на Нидерландия
 • www.allaboutexpats.nl – Болници в Нидерландия
 • www.cnv.nl – Вашите права в случай на болест (нидерландски)
 • www.nvab-online.nl – Повече информация за лекарите по трудова медицина (bedrijfsarts)
 • www.sncu.nl – Правата на служителите в Нидерландия, наети чрез агенция за временна заетост
 • www.abu.nl – КТД за служителите, наети чрез агенция за временна заетост (актуален към 2023 г.)
 • www.nvlf.nl – Разлика между застраховки restitutiepolis и naturapolis
Сподели статията

Няма статии на подобна тема.