Австрийска електронна здравна карта e-card

Какви са предимствата на e-card - австрийската електронна здравноосигурителна карта?
Австрийска електронна здравна карта e-card

Какви са предимствата на e-card – австрийската електронна здравноосигурителна карта?

Какво е e-card?

Здравната карта в Австрия (e-card) предоставя достъп до следните данни за своя собственик:

  • име
  • академична титла
  • социалноосигурителен номер
  • пол
  • сериен номер на картата

Важно е да се отбележи, че чрез e-card може да се осъществи достъп до информацията за пациента, но самата карта не запаметява неговите данни.

На обратната страна на e-card е отпечатана и Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК).

Целта на e-card е да осигури на собственика си по-лесен достъп до здравни грижи без да се изисква представянето на допълнителни документи.

Какви предимства носи e-card в Австрия?

При посещение на лекар или прием в болница, пациентът може да покаже своята здравна карта (e-card) и с нея да удостовери, че здравните му осигуровки са платени.

С австрийската e-card предписването на някои лекарства с рецепта също става по-бързо.

Ако имате нужда от направление, то се издава от лекуващия лекар и се представя заедно със здравната карта.

австрийска електронна здравна карта e-card - стар вариант

Кой има право да притежава здравна карта e-card?

Всички осигурени лица в Австрия. 

Кои са осигурителните фондове в Австрия?

  • За злополуки – Общ фонд “Злополука” (AUVA)
  • За здравно осигуряване – Австрийска здравна каса (ÖGK)
  • За пенсионно осигуряване – Фонд “Пенсионно осигуряване” за служители (PVA)

За самостоятелно заетите лица се грижи специален фонд “Социално осигуряване” – SVS.

За осигуряване при злополука и болест на държавните служители, железничарите и миньорите съществува фондът BVAEB.

Мога ли да ползвам здравна помощ, ако нямам e-card?

Започнете ли работа в Австрия, Вашият работодател е длъжен да Ви регистрира в системата за социално осигуряване. Когато той направи това, Вие получавате социалноосигурителен номер (Sozialversicherungsnummer – SV-Nummer).

Този номер можете да видите на фиша от заплатата Ви – (der) Lohnzettel или (die) Lohnabrechnung.

Ако нямате австрийска здравна карта (e-card) можете да ползвате лекарски услуги. Трябва обаче да знаете Вашия социалноосигурителен номер.

Къде се издава e-card?

Вашият застраховател автоматично Ви изпраща e-card по пощата.

От 2019 г. e-card се издава със снимка на притежателя ѝ. Всички, които имат австрийски документи за самоличност със снимка – паспорт, лична карта, шофьорска книжка и т.н., не са задължени да изпращат своя снимка.

Ако нямате нито един от тези документи и желаете да Ви бъде издадена e-card, е необходимо да носите своя паспортна снимка, документ за самоличност и социалноосигурителния си номер в най-близката до Вас служба за регистрация (Registrierungsstelle).

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.