Адресна регистрация в Австрия

Адресната регистрация е задължителна за тези, които остават в Австрия за повече от 3 дни.
Адресна регистрация в Австрия

Адресната регистрация е важно законово изискване за всеки, който възнамерява да остане в Австрия за повече от три дни.

Кога се прави адресна регистрация в Австрия?

Ако планирате да се преместите в Австрия или да живеете временно в страната, сте задължени да си направите адресна регистрация. В първия случай става дума за смяна на главното местожителство (Hauptwohnsitz), а във втория – за регистрация на второ местожителство (Nebenwohnsitz).

В случай, че вече имате първо местожителство в Австрия, но искате да го смените, е нужно да се направи адресна дерегистрация или смяна на статуса на предишното местожителство.

Смяна на име, семейно положение, пол и гражданство се записват директно в Централния регистър на населението (Zentrales Melderegister – ZMR) от регистрационните офиси или офисите на гражданската администрация. Съответно няма нужда подобна смяна да се регистрира отделно.

Адресната регистрация в Австрия се прави едва след като сте пристигнали на новия адрес. Фирмата или човекът, предоставящ Ви настаняване, потвърждава във формуляра за адресна регистрация, че в действителност сте се настанили.

Подаване на фалшива адресна регистрация е незаконно. Всеки, който не се регистрира или дерегистрира, извършва нарушение. Глобата за него е до 726 евро.

Кое местожителство е основно и кое - допълнително?

Основното местожителство е мястото, където са най-важните интереси на гражданина. Дали неговото местожителство е основно може да се определи от следните критерии:

 • къде той прекарва повече време
 • къде работи или учи
 • колко близо е мястото до работното му място или учебното заведение, което той посещава
 • къде живеят членовете на неговото семейство (най-вече децата му)

Само едно място може да бъде считано за главно местожителство. Обикновено то е жилището, което гражданинът счита за най-важно.

Пример:

Мирослава е от Варна, но работи като хаусдама в сезонен хотел в Зерфаус, Тирол. Нейният съпруг и 15-годишният им син живеят във Варна. По време на зимния сезон Мирослава изпраща част от заплатата си на тях, а през лятото работи по Черноморието.

Следователно нейното първо местожителство е Варна, а не Зерфаус, защото центърът на жизнените ѝ интереси е в България.

В адресната си регистрация тя е попълнила адреса на австрийския хотел, в който работи през зимата, за допълнително (вторично) местожителство. 

Какъв е срокът за подаване на документи и кой отговаря за адресните регистрации в Австрия?

Срокът за подаване на заявление за адресна регистрация е до три дни от преместването.

Институцията, отговаряща за адресни регистрации и дерегистрации, както и за смяна на статуса, е местната община (Gemeinde). В градовете без областна администрация (Statutarstädte) този орган се нарича Общинска администрация (der Magistrat, във Виена – Magistratische Bezirksamt).

Къде се подават документите за адресна регистрация в Австрия?

Ако сменяте главното си местожителство, можете едновременно да регистрирате новия си адрес и да дерегистрирате стария чрез онлайн услуга. За целта обаче трябва да имате австрийско гражданство, първо местожителство в Австрия, Handy-Signatur или ID Austria и да сте пълнолетен/а.

Всички, които не изпълняват тези условия, могат да си направят адресна регистрация или лично, или по пощата, но не и по факс или електронна поща. За тази цел Ви трябва формуляр за адресна регистрация (Meldezettel-Formular). Можете да намерите празна бланка в офиса за регистрация или в магазинчетата за вестници и тюютюневи изделия.

Попълване на формуляра Meldezettel

При попълването на формуляра обърнете внимание на следните секции:

 • Вероизповедание (Religionsbekenntnis) – не е задължително да вписвате информация в тази секция.
 • ZMR-Zahl – регистрационен номер; състои се от 12 цифри и представлява Вашата идентификация в Централния регистър на населението.
 • Вашият подпис – с него удостоверявате, че данните, които сте предоставили, са верни.
 • Подпис на човека, предоставящ Ви жилище

Този, който Ви предоставя жилище, може да бъде:

 • Собственик или съсобственик на жилище
 • Главният наемател
 • Поднаемател

Необходими документи за адресна регистрация в Австрия

 • Документ за самоличност, съдържащ фамилното, бащиното и моминското име, датата и мястото на раждане и гражданството (например преведен и легализиран акт за раждане или паспорт)
 • Документ за пътуване (лична карта или паспорт)
 • Попълнен формуляр за адресна регистрация

Потвърждение за адресна регистрация

Ще получите писмено потвърждение, че сте регистриран/а. Ако имате възражения срещу решението на офисите за регистрация, можете да подадете жалба в регионалния административен съд (das Verwaltungsgericht) до 4 седмици след получаване на решението.

Кога не е необходимо да се прави адресна регистрация в Австрия?

 • ако живеете безплатно в чуждо жилище за не повече от 2 месеца, но имате адресна регистрация на друго място (например посещавате роднини в друга част на Австрия)
 • в случай че сте приет/а в болница
 • ако сте турист; престоят на туристите се отбелязва в регистър на гостите (die Gästeblattsammlung) в съответния хотел, къща за гости и т.н. 

Хора, които не обитават жилище за повече от 3 дни (независимо дали имат адресна регистрация или не), не са длъжни да се регистрират.

Дори да сте сезонен работник в Австрия, регистрацията на пребиваването Ви е законово изискване. Следвайте простите стъпки, описани в тази статия, и се уверете, че разполагате с всички необходими документи. По този начин ще можете да завършите процеса ефективно и да се насладите на безпроблемен престой в Австрия.

Сподели статията

Няма статии на подобна тема.